Tv-programm Undercover Wut

Schauspieler

Ivo
Zahary Baharov
Petyr Tudjarov - Djaro
Mihail Bilalov
Jenson Ackles
Tisho
Kiril Efremov
Tzveta Andonova
Tzvetana Maneva
Margarita Popova
Lilia Marvilya
Alexander Mironov
Hristo Mutafchiev
Adriana
Milena Nikolova
Head Dealer
Kaloyan Paterkov
Popov / Emil Popov
Vladimir Penev
Momchil Neshev
Petar Popyordanov
Boyana
Koyna Ruseva
Zdravko Kiselov - Kosuma
Alexander Sano
Anton Damyanov
Georgi Staykov
Lily
Valeria Stefanova
Dead girl
Velizara Stoyanova
Rosen Gatzev - Kukata
Marian Valev
Niki
Vencislav Yankov
Martin Hristov
Ivaylo Zahariev
Zahari Baharov
Jared Padelecki

weitere Beteiligte

Regie
Dimitar Gochev
Drehbuch
Emil Andreev
Drehbuch
Iordan Bankov
Kamera
Radoslav Gochev
Produzent
Dimitar Gochev
Produzent
Dimitar Mitovski
Produzent
Sevda Shishmanova
Schnitt
Nina Altaparmakova
ANZEIGE
Die neue TV DIGITAL TVDIGITAL Abo-Shop