sportdigital Logo

sportdigital Programm

Jetzt im sportdigital Programm

Fußball
11:55 Uhr

Fußball

Zenit St. Petersburg - ZSKA Moskau, Premjer Liga (4. Spieltag)

Fußball| D 2016| 120 Min.

Gleich im sportdigital Programm

Fußball
13:55 Uhr

Fußball

Scooore! - Das internationale Fußballmagazin

Fußballmagazin| D 2016| 5 Min.

Anzeige

sportdigital Programm Übersicht

TV-Programm Heute

25.08.2016

TV-Programm Freitag

26.08.2016

TV-Programm Samstag

27.08.2016

TV-Programm Sonntag

28.08.2016

sportdigital Programm - vormittag : 05:00 bis 12:00 Uhr

  • 05:05 Fußball
  • 07:05 Fußball
  • 09:05 Fußball
  • 09:35 Fußball
  • 10:05 Fußball
  • 11:55 Fußball
  • 05:20 Fußball
  • 06:15 Fußball
  • 06:50 Fußball
  • 08:35 Fußball
  • 09:35 Fußball
  • 11:35 Fußball
  • 06:50 Fußball
  • 08:50 Fußball
  • 10:50 Fußball
  • 06:35 Fußball
  • 08:30 Fußball
  • 10:20 Fußball
  • 10:50 Fußball
  • 11:50 Fußball

sportdigital Programm - nachmittag : 12:00 bis 20:15 Uhr

  • 13:55 Fußball
  • 14:00 Fußball
  • 15:00 Fußball
  • 17:00 Fußball
  • 19:00 Fußball
  • 20:00 Fußball
  • 13:35 Fußball
  • 14:30 Fußball
  • 16:30 Fußball
  • 18:30 Fußball
  • 12:00 Fußball
  • 14:25 Fußball
  • 16:30 Fußball
  • 18:20 Fußball
  • 12:20 Fußball
  • 14:25 Fußball
  • 16:40 Fußball
  • 17:10 Fußball
  • 18:15 Fußball
  • 18:50 Fußball

sportdigital Programm - abend : 20:15 bis 00:00 Uhr

  • 20:55 Fußball
  • 21:30 Fußball
  • 23:20 Fußball
  • 20:40 Fußball
  • 22:45 Fußball
  • 20:30 Fußball
  • 20:50 Fußball
  • 21:20 Fußball
  • 23:20 Boxen
  • 21:00 Fußball
  • 22:55 Fußball

sportdigital Programm - nacht : 00:00 bis 05:00 Uhr

  • 00:20 Fußball
  • 02:20 Fußball
  • 04:20 Fußball
  • 00:45 Fußball
  • 02:45 Fußball
  • 04:50 Fußball
  • 00:50 Fußball
  • 02:40 Fußball
  • 04:35 Fußball
  • 01:00 Fußball